Aktuální konference / Přednášející

Ing. Michaela Hospodková

vystudovala obor Rostlinolékařství na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Ve společnosti Corteva pracuje od roku 2010. K rostlinám, přírodě a zemědělství si vytvořila blizký vztah již v dětství, kdy její děda byl vinař a učil na střední vinařské škole v Modre na Slovensku. V současné době pracuje ve společnosti Corteva na pozici Marketing Communication Manager. Letos například mimo jiné řídila marketingovou a prodejní kampaň nového fungicidního přípravku do brambor – Zorvec Enicade.

Ing. Monika Nebeská

je předsedkyní představenstva Zemědělského družstva Všestary, jednatelkou společností Agrochov, s.r.o., Bohemia Fresh s.r.o., Vital komodity s.r.o., Vital odbytové družstvo a FytAgro s.r.o., FytEko s.r.o. Je členkou představenstva Okresní agrární komory v Hradci Králové, členkou představenstva Svazu pěstitelů cukrovky Čech, předsedkyní kontrolní komise Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR a také členkou dozorčí rady Zelinářské Unie Čech a Moravy. Dosáhla významných manažerských ocenění (Lady Pro 2013, Manažerka odvětví zemědělství a služby a ocenění TOP 10 Manažer roku 2015). Její jméno je nejvíce spojováno s výjimečným úspěchem Všestarské cibule, která je zapsána v bruselském rejstříku chráněných zeměpisných označení původu.

Ing. Milada Měsícová

absolventka obchodně – podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě pracuje od roku 2003 v Zemědělském družstvu Unčovice. Od roku 2005-2011 jako prokurista dceřiné společnosti ZP Štěpánov,a.s., od roku 2011 jako předseda představenstva Zemědělského družstva Unčovice. Je členem dozorčí rady Agrární komory ČR a předsedkyní Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska. Zemědělské družstvo Unčovice hospodaří na více jak 6000 ha zemědělské půdy, což jej řadí mezi největší zemědělské podniky v Olomouckém kraji. Zaměstnává zhruba 160 lidí a roční obrat se pohybuje kolem 400 mil. Kč. Zabývá se rostlinnou výrobou, živočišnou a výrobou elektrické energie.

Ing. Zuzana Pavlíková-Šimonková

vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Díky studiu na Caledoniann school hovoří anglicky, německy a španělsky. Je vdaná a má dceru a syna. Pracuje jako ředitelka rodinné firmy Šimonek, kterou před čtyřmi lety převzala po svém otci. Firma hospodaří na 2000 ha lesa, na 700 ha zemědělské půdy v konvenčním zemědělství, věnuje se profesionálně myslivosti v Oboře Podčejk, bažantnici Hájek. Nedílnou součástí rodinného majetku jsou nemovitosti, firma provozuje dva zámky a hrad. Věnuje se intenzině i činnosti v oblasti turismu. Hrad Houska je otevřen veřejnosti stejně jako zámek Stránov a na zámečku v Lobči funguje penzion. Firma zaměstnává celkem 40 lidí. Součástí majetku jsou i vysloveně nevýdělečné objekty jako špejchary, kostel, kapličky.