INSPIROMAT IX.

Inspirativní den s inspirativními lidmi

Motto: „Není lepšího povzbuzení než reálný příběh, který vám někdo na základě vlastní zkušenosti předá. Není nic užitečnějšího než se poučit z chyb a úspěchů ostatních.” Jaroslava Valová, Manažerka roku 2013

V pondělí 2. prosince od 13:00 v Kongresovém sále pojišťovny Kooperativa, Pobřežní 665/21, Praha 8 Pod záštitou Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

Program

Registrace účastníků
Zahájení a uvítání hostů, průvodcem konference je Štěpánka Duchková
Vystoupení hostů
Slovo předsedkyně Klubu manažerek Lenky Tomešové

INSPIROMAT IX.

Ing. Michaela Hospodková – Marketing Communication Manager pro Corteva Česká republika

Ing. Monika Nebeská – ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary

Ing. Milada Měsícová – předsedkyně představenstva ZD Unčovice

Ing. Zuzana Pavlíková – Šimonková – rodinná firma Ing. Jaromír Šimonek Dvůr Lobeč


Hudební dárek Žofie Vokálková – flétna, Jiřina Marešová – Dvořáková – varhany


Pozvání na občerstvení s vůní Vánoc a k neformálním setkáním

Registrace účasti:
Libuše Křenová
Tel.: +420 602 379 325
E-mail: liba.krenova@seznam.cz

Organizační zajištění:
Agentura HIT
250 72 Předboj, Na Jaroši 195
Tel.:/fax: +420 607 654 276
E-mail: lenkatomes@seznam.cz
www.mujinspiromat.cz